Điện thoại: 028-73035777

 1. Thông tin cần biết

  1. Các đối tượng làm đối tác:
    Công ty hoặc tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin
     
  2. Các lợi ích khi trở thành đối tác:
   
  Đối tác có toàn quyền chủ động giá bán lại dịch vụ của mình.
  Được cung cấp control panel để quản lý việc thêm, bớt, xoá, sửa, tìm kiếm, cài đặt cấu hình khi bạn host cho khách hàng, ngoài ra còn có mục quản lý ngày hết hạn của khách hàng, và nhiều tính năng khác.
  Có Control Panel tên miền Việt Nam/ Quốc tế riêng theo tên miền Website của Đối tác. (vd: http://cp.tendomaindoitac.com)
  Có DNS riêng theo tên miền Website của Đối tác
  Mức giảm giá theo cấp càng tăng căn cứ trên tổng số tiền nạp vào đăng ký dịch vụ

Đối Tác

Trở thành đối tác của SuperData quý khách sẽ được hỗ trợ toàn diện. Chương trình quản lý đối tác bằng phần mềm chuyên nghiệp, hiện đại, dễ sử dụng giúp quý khách dễ dàng tập trung kinh doanh phát triển doanh số cao nhất.

TOP